کوچه شهید

نشریه الکترونیکی ادبیات و هنر مقاومت شهرستان بهبهان

کوچه شهید

نشریه الکترونیکی ادبیات و هنر مقاومت شهرستان بهبهان

کوچه شهید

کــوچـــه شــهــیـــد
koocheyeshahid.ir

نشریـه الکترونیـکی
ادبیـات و هنـر مقـاومت شهـرستـان بـهبـهـان

گروه فرهنگی سردار شهید دکتر مجید بقایی
شماره تماس: 2215 673 0916

کانال کوچه شهید در پیام رسان های ایتا و سروش:

http://eitaa.com/koocheyeshahid

http://sapp.ir/koocheyeshahid

آنچه می بینید، تصاویری از جاده شهید صفوی در 10 کیلومتری خرمشهر و محور اصلی عملیات کربلای 5 است. یادمان شهدای شیمیایی بهبهان نیز در این تصاویر دیده می شود.

عکس/جاده شهید صفوی

یادمان شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان در جاده شهید صفوی عنوان اصلی ترین راه ورودی به منطقه عملیاتی کربلای 5 و پنج ضلعی، راوی صبح خونین 19 دی‌ماه 1365 است که تعداد زیادی از رزمندگان بهبهانی بر اثر استفاده ناجوانمردانه رژیم جنایتکار بعث عراق از سلاح کشنده شیمیایی به خاک و خون کشیده شدند با این توضیح که نیروهای گردان فجر با توجه به انتقال شبانه آنان به منطقه توسط کمپرسی ها و مایلرها طی ساعات طولانی شب خسته و در حال استراحت بوده و از سوی دیگر بنا به دستور فرماندهان عملیاتی لشکر 7 حضرت ولی عصر عج باید در نزدیک ترین مکان به خط مقدم استقرار می یافتند تا بنا به ضرورت جایگزین نیروهای عملیاتی در پنج ضلعی و شهرک دوعیجی شوند.

*** شهدای عملیات کربلای پنج شهرستان بهبهان (1388-1365) ***

1- پرویز همتی دم تنگ، شهادت: 20 دیماه 1365 بیمارستان رازی تهران

2- علی عسکر بهمئی، شهادت: 21 دیماه 1365 شلمچه

3- منوچهر (عبداله) رنجبر، شهادت: 21 دیماه 1365 شلمچه

4- رضا شجاعی، شهادت: 21 دیماه 1365 بیمارستان تهران

5- نظرعلی کشتکاران، شهادت: 21 دیماه 1365 شلمچه

6- اردشیر گله دارزاده، شهادت: 21 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

7- سیروس محسنی، شهادت: 21 دیماه 1365 نقاهتگاه سیدالشهدا

8- شاپور معتقد، شهادت: 21 دیماه 1365 بیمارستان تهران

9- کمال خبازی، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

10- ایرج (داوود) دانائی، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان لبافی نژاد تهران

11- علی مومن طیبی، شهادت: 23 دیماه 1365 شلمچه

12- سید حمداله عزیزی سوق، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان تهران

13- علی یار فراری، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان پاسارگاد تهران

14- سید حجت اله مرتضوی، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان لقمان حکیم تهران

15- اصغر منوری، شهادت: 23 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

16- محسن خاکی، شهادت: 24 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

17- حیدر زحمتیان، شهادت: 24 دیماه 1365 بیمارستان لقمان حکیم تهران

18- علی طیبی، شهادت: 24 دیماه 1365 شلمچه

19- مجید عاصی، شهادت: 24 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

20- منوچهر آبروشن، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان نجیمه تهران

21- احمد آقابالی، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان شهید چمران تهران

22- محمدرضا آقاجری، شهادت: 25 دیماه 1365 شلمچه

23- غلامحسین بهبهان آبادی، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان دکتر رهنمون تهران

24- عبدالحمید تقی زاده بهبهانی، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان شهید چمران تهران

25- علی حسنی پور، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان لقمان حکیم تهران

26- عبدالحسین ستونه، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان لقمان حکیم تهران

27- عبدالصاحب صحاحی، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

28- فریدون مندلی، شهادت: 25 دیماه 1365 شلمچه

29- علیرضا مواساتی قنواتی، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان دکتر رهنمون تهران

30- عبداله مهربان آب الوان، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

31- محسن هاشم زاده، شهادت: 25 دیماه 1365 بیمارستان تهران

32- بهمن آتش پنجه، شهادت: 26 دیماه 1365 بیمارستان فیاض تهران

33- عبدالرسول خرم نیا، شهادت: 26 دیماه 1365 شلمچه

34- ابوالقاسم دهدارپور، شهادت: 26 دیماه 1365 بیمارستان نجیمه تهران

35- حسن رضائی، شهادت: 26 دیماه 1365 بیمارستان تهران

36- غلامرضا صفری، شهادت: 26 دیماه 1365 شلمچه

37- رستم آذرنگ هفشجانی، شهادت: 27 دیماه 1365 بیمارستان شهید رجایی تهران

38- سیف اله آقاجری، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

39- مصطفی بصری، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

40- عبدالمجید بهادری، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

41- کیامرث چاری زاده، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

42- محمد حسین زاده، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

43- لشکر دره شوری، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

44- نصراله رستگار، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

45- خیراله سلیمانی فر، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

46- عین اله شبانه، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

47- محمد شعبانی، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

48- محمود شنبه پورکاسب، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

49- عبداله صباغان، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

50- منصور طریقت جو، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

51- منوچهر طیبی زادیان، شهادت: 27 دیماه 1365 بیمارستان تهران

52- احمدرضا غلامی پری، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

53- رضا کاووسی، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

54- مجید معلمیان، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

55- سیف اله موسوی سوق، شهادت: 27 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

56- مجید نگاهدای، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

57- مجید نیک پور، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

58- جهانگیر هاشم زاده، شهادت: 27 دیماه 1365 شلمچه

59- علی اکبر اعتباری، شهادت: 28 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

60- عطاء اکبری، شهادت: 28 دیماه 1365 شلمچه

61- ماشاءاله پیروزه، شهادت: 28 دیماه 1365 بیمارستان لبافی نژاد تهران

62- علی فتح خادمی، شهادت: 28 دیماه 1365 شلمچه

63- سید عبداله عزیزی سوق، شهادت: 28 دیماه 1365 بیمارستان رهنمون تهران

64- اسداله محلی، شهادت: 28 دیماه 1365 بیمارستان رازی تهران

65- حجت اله نعمت الهی، شهادت: 28 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

66- عبدالرسول تابان، شهادت: 29 دیماه 1365 شلمچه

67- محسن رضائی، شهادت: 29 دیماه 1365 شلمچه

68- یداله طیبی، شهادت: 29 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

69- حیدر قیصری، شهادت: 29 دیماه 1365 شلمچه

70- سید شهاب الدین نمازی، شهادت: 29 دیماه 1365 بیمارستان امام خمینی تهران

71- منصور نوبرپور، شهادت: 29 دیماه 1365 شلمچه

72- عبدالکریم باولی بهمئی، شهادت: 30 دیماه 1365 شلمچه

73- حسن بینوا امیرالمومنین (مسکینی)، شهادت: 30 دیماه 1365 شلمچه

74- عبداله خواجه اسدی، شهادت: 30 دیماه 1365 شلمچه

75- جمعه داردان، شهادت: 30 دیماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

76- ذوالفقار دوست پرور، شهادت: 30 دیماه 1365 بیمارستان آلمان غربی

77- حسین شجاعی، شهادت: 30 دیماه 1365 شلمچه

78- جواد همنشین، شهادت: 30 دیماه 1365 بیمارستا رازی تهران

79- شیرخون پارسایی، شهادت: 1 بهمن ماه 1365 شلمچه

80- علی دیودل (صالح نیا)، شهادت: 1 بهمن ماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

81- شاهرخ (محمد) پاپی، شهادت: 3 بهمن ماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

83- محمود علی پور، شهادت: 4 بهمن ماه 1365 شلمچه

84- کریم آرمیون، شهادت: 5 بهمن ماه 1365 بیمارستان بقیه الله تهران

85- رحمت اله مواساتی قنواتی، شهادت: 7 بهمن ماه 1365 بیمارستان آلمان غربی

86- علی فتح دیف رخش، شهادت: 11 بهمن ماه 1365 بیمارستان گلستان اهواز

87- نصراله مردانی، شهادت: 12 بهمن ماه 1365 شلمچه

88- سید احمد پورموسویان، شهادت: 13 بهمن ماه 1365 شلمچه

89- عبدالرحیم شادبخت، شهادت: 13 بهمن ماه 1365 شلمچه

90- علی کرم هاشم پور، شهادت: 15 بهمن ماه 1365 شلمچه

91- فضل اله ژاله دهدشت، شهادت: 5 اردیبهشت ماه 1366 بیمارستان نجیمه تهران

92- علی شجاعی، شهادت: 6 آبانماه 1376 بیمارستان شهیدزاده بهبهان

93- سید جلال سعادت، شهادت: 5 اسفندماه 1382 تهران

94- سید عنایت اله ناصری، شهادت: 1 بهمن ماه 1388 بیمارستان بقیه الله تهران

  • خادم الشهدا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی